DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rätten sänkte ersättning för odling som skadades av kor

Koägaren ansvarar för skador som orsakades på en lökodling när 38 kor rymde från ett bete. Men summan som han ska ersätta odlaren med sänktes när tvisten behandlades i tingsrätten för andra gången.