DELA

Provsvaren klara: Det fanns giftalger i Flakaviken

Det fanns  giftiga cyanobakterier i ytvattnet i Lemland Flaka Lemland förra veckan. Alltså den plats där flera hundar simmade och sedan dog.

Proven visade sig innehålla flera sorters cyanobakteriearter, varav alla är potentiellt giftiga, skriver ÅMHM.  Det var efter att flera hundar dött i vad som misstänks vara algförgiftning som som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, gjorde en extra provtagning i Flakaviken och Västeränga sjö.

ÅMHM berättar att att provtagningen utfördes i strandkanten, där cyanobakterier bildade sammanhängande gröna sjok på vattenytan.
Analyserna, som utfördes av Metropolilab i Helsingfors, påvisade höga halter av giftet microcystin. Microcystin påverkar leverfunktionen, men även icke-akuta doser kan vara cancerogena.
Läs mer i morgondagens Nyan!

Anna Björkroos