DELA
Foto: Johan Orre

Mindre risk för stor blomning i sommar

Risken för omfattande blomningar av bcyanobakterier i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren.

Detta eftersom bakterierna har tillgång till mindre näringsämnen.
Risken för blomning av cyanobakterier, ofta kallade blå-gröna alger, beräknas som måttlig runt Åland, men blomningen kan börja tidigare på grund av den varma majmånaden.

Vädret påverkar avsevärt situationen beträffande cyanobakterier. En varm sommar skapar förutsättningar för kraftigare blomningar.

– I fjol ledde de höga halterna av näringsämnen i havsvattnet inte till kraftiga blomningar av blågrönalger eftersom sommaren var kall, säger ledande forskare Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.

Blomningarna av cyanobakterier i Finlands havsområden infaller vanligen i slutet av juli och i början av augusti. Blomningarna kan ställvis pågå långt in på hösten, men vanligen i mindre omfattning än på sommaren. I år kan den varma majmånaden medföra synliga blomningar tidigare än normalt.

SYKE informerar om det allmänna algläget i Finlands öppna havsområden varje vecka från denna vecka fram till slutet av augusti.