DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli

Presskonferens om coronaläget i Finland: senaste nytt

Omsorgsminister Krista Kiuru presenterade idag senaste nytt om coronaläget vid en presskonferens i Helsingfors. Smittan har ökat på ett oroväckande sätt, men vaccinerna är nu på väg, sa hon bland annat.

Minister Kiuru började med nedslående besked:

– Smittfallen har ökat betydligt de senaste veckorna, sa hon i den direktsända konferensen.

– Viruset finns nu i alla landskap och läget är oroväckande. Vi har nu fem sjukvårdsdistrikt som gått upp till den allvarligaste beredskapen på en tregradig skala.

Ministern uppgav också att problemet är stort i hela landet, även i de mindre kommunerna.

Däremot lät hon förtröstansfull beträffande vaccinerna som är på kommande.

– De ser bra ut och kommer att erbjudas gratis till alla som vill ha det. Vi väntar på besked om EU-godkännande inom de närmaste veckorna.

Minister Kiuru redogjorde för vaccinationsplanerna:

– Först vaccineras de som vårdar coronapatienter och de som arbetar inom vården rent generellt. Sedan ges vaccin till äldre och till personer i riskgrupper.

– Vi måste orka vänta lite till, sa Kiuru.