DELA
Foto: Joakim Holmström
200 000 euro anslås för att reda ut vad en bro över Prästösund skulle kosta.

Prästösundsbro ska utredas

200 000 euro budgeteras för en förstudie för en bro över Prästösund. Men innan landskapet fattar beslut om en bro måste man veta vilka färjelinjer man vill prioritera, menar infrastrukturministern Christian Wikström (Ob).