DELA
Foto: Janice Mattlar

Postutdelning bara varannan vardag

Åland Post ska få möjlighet att dra ner på utdelningstätheten till varannan vardag. Lagförslaget är nu överlämnat till lagtinget. Det blir inget distributionsstöd till tidningshusen.

Landskapsregeringen har lämnat ett förslag till ny postlag till lagtinget. Den ger Åland Post möjlighet att dra ner på hur ofta man delar ut brev och tidningar så att post delas ut exempelvis måndag, onsdag fredag en vecka och tisdag och torsdag följande vecka. 50 procent av posten ska nå mottagaren senast den fjärde vardagen efter inlämning och 97 procent av posten ska vara framme senast den femte dagen. I förslaget ingår även att skillnaden i första och andra klass post stryks.

Post ska samlas in från brevlådor varje dag.

Enligt förslaget ska neddragningen spara 500 000 euro för Åland Post per år. Det här ska, enligt förslaget, ge posten möjlighet att utveckla sin verksamhet och hålla den på en konkurrenskraftig nivå. Om ingen ändring görs finns det en risk att landskapsregeringen tvingas stöda utdelningen ekonomiskt.

Om lagen godkänns påverkas även utdelningen av dagstidningarna på Åland. Tidigare i lagstiftningsprocessen har ett distributionsstöd till tidningshusen diskuterats. Det är inte länge aktuellt.

I förslaget står att det är svårt att överblicka konsekvenserna av ändringen i relation till tidningarnas distributionskostnader.

”Därför anses det inte skäligt att i det här läget att gå in med ekonomiskt stöd till distributionen vilket skulle påverka marknaden. I stället avser landskapsregeringen kontinuerligt följa marknadens utveckling.” står det i lagförslaget.

Lagtinget ska föra en remissdebatt om lagförslaget i dag, måndag.