DELA
Foto: Stefan Öhberg
Så sent som i februari tillrättavisade lagtingets presidum Stephan Toivonen eftersom man ansåg att ett av hans anföranden ”inte till alla delar motsvarade lagtingordningens krav på saklighet, värdighet och respekt för andra lagtingsledamöter.”

Toivonen: Det var en metafor

Debattklimatet i lagtinget har diskuterats ivrigt den senaste tiden, bland annat i insändarspalterna. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson konstaterar att det handlar om bedömningar från fall till fall om när det krävs åtgärder.