DELA
Foto: Kimmo Brandt / Compic

I dag röstar riksdagen om nya ekonomiska systemet

I dag ska riksdagen slutgiltigt ta ställning till ändringen i självstyrelselagen, som innebär ett nytt ekonomiskt system för Åland. Plenum inleds klockan 13 och Ålandsfrågan är nummer tre på dagordningen.
Eftersom lagförslaget är av grundlagskaraktär och har legat vilande över val och det nu handlar om en andra behandling i riksdagen måste det godkännas med kvalificerad majoritet, alltså två tredjedelar av de angivna rösterna.
Till lagförslaget hör även ett uttalande av riksdagen om att regeringen snarast måste lämna en proposition om att höja avräkningsgrunden till 0,47 procent, vilket innebär cirka 10 miljoner euro mer per år.
Sannfinländarna har reserverat sig mot lagförslaget och i stället föreslagit att riksdagen ska lämna ett uttalande om att regeringen ska sänka avräkningsgrunden till 0,42 procent, vilket enligt Mats Löfströms anförande i plenisalen tidigare i veckan skulle betyda 15-20 miljoner euro mindre per år.
I den rätt hätska debatten tidigare i veckan ifrågasatte Sannfinländarna varför Åland ”ska ha mer och mer pengar hela tiden”.
Sannfinländarna har 39 platser av 200 i riksdagen. Regeringen, bestående av Socialdemokrater, Gröna, Centern, SFP och Vänsterförbundet har stöd av 117 ledamöter.