DELA
Foto: Ida K Jansson

På Flykt-spel ska skapa förståelse

Rollspelet På Flykt som Ålands Röda Kors har börjat arrangera ska ge deltagarna en djupare förståelse för hur det är att vara flykting.

Spelet tar avstamp från en fiktiv krissituation och deltagarna får sedan roller som medlemmar i en familj på flykt.
Spelet börjar med att deltagarna tvingas fly snabbt. De kanske hinner plocka med sig till exempel pass eller lite pengar. Sedan ställs de inför olika svåra val som sedan leder till konsekvenser och nya val. Efter spelet avslutar man med information och diskussion kring migrationsfrågor.

Situationerna beskrivs på lappar och valen för deltagarna vidare till nästa lapp.

– Det är inte alls meningen att du ska måsta spela teater för att kunna delta. Du kan vara dig själv, säger Tanja Eklöw vid Jomala Röda Kors.

Konceptet är utvecklat för för unga i gymnasieåldern, men det passar även bra för vuxna, säger arrangörerna. På Flykt grundar sig på vittnesmål från familjer som själva tvingats fly. Röda Korset har redan fått in en beställning från sociala linjen vid yrkesgymnasiet. Där ska spelet arrangeras tre gånger i samband med att skolan får besök från nordiska vänskolor.

Läs mer i måndagens Nya Åland!