DELA
Foto: IstockphotoFÄRRE BARN UTSÄTTS Det kan vara svårt att tro, men fler och fler undersökningar ger samma resultat; de sexuella övergreppen blir färre.

Övergreppen blir färre

Tvärt emot vad de flesta tror minskar antalet sexuella övergrepp mot barn – och det rejält.

Polisen får fler fall, men övergreppen blir i själva verket färre och färre.
Det blev klart när rättspsykolog Julia Korkman från Helsingfors föreläste för församlingsanställda och andra intresserade om sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i S:t Görans församlingshem i går.

– Anledningen till att övergreppen blir färre är att vi kan diskutera företeelsen numera, sa Julia Korkman. För bara några årtionden sedan förstod kanske inte barnen riktigt vad de blivit utsatta för. Dessutom är barnskyddet mer effektivt. Familjer med stora problem får hjälp, ibland i form av omplacering av barnen.

Enligt Julia Korkman minskar alla typer av våld och det över hela världen, något som massmediakonsumenter kan ha svårt att ta till sig.

Ett belägg för det minskade våldet och att övergreppen blir färre är de anonyma rikstäckande skolenkäter som genomförts 1988, 2008 och 2013 och där runt 13 000 skolelever har deltagit.

– Man har ställt exakt samma fråga om övergrepp och de barn och ungdomar som säger sig blivit utsatta är färre år efter år. Minskningen är dramatisk.

Med öppenhet om de här frågorna kommer man långt, menar hon också. Förr kunde det i viss utsträckning vara så att barnen inte visste, eller hade ord för, det de utsatts för när de blivit utnyttjade.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!