DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Över en halv miljon till miljön i Paf-stöd

600 000 euro går till olika miljöfrämjande föreningar och projekt runtom i landskapet.
Mest Paf-pengar får Ålands Natur & miljö, men Skördefestens vänner blir utan extra bidrag för en hållbarhetssatsning.

Sammanlagt 14 ansökningar behandlades under beslutsrundan där penningautomatmedel för miljöverksamhet avgjordes. Den enda som inte beviljades några pengar var Skördefestens vänner som ansökt om 25 000 euro för ett specialprojekt, utöver det verksamhetsstöd de får för den ordinarie verksamheten. Specialprojektet fokuserade på hållbarhet.

– Föreningen vill genom projektet säkerställa att Skördefesten utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med evenemangets kärnor, skriver de i ansökan.

Ansökan avslås med motiveringen att man i projektets problemformulering, målsättning och genomförande huvudsakligen beskriver aktiviteter som hör till föreningens kärnverksamhet, såsom inspiration, förnyelse, och coachning till deltagande gårdar.

Ålands Natur & Miljö tilldelades mest stöd, men inte så mycket som de ansökt om.

Hela listan på de som fått bidrag hittar du i tisdagens Nya Åland!