DELA
Foto: Jonas Edsvik

Från 100 kilo fosfor till 13

Med den nya reningen kommer landskapets fiskodling i Guttorp att förbättra fosforreningen från dagens 10 procent till 95 procent.

Det betyder att mängden fosfor som släpps ut minskar från dagens cirka 100 kilo till bara 13.
Fastighetsverkets vd Stefan Rumander presenterade förslaget till reningsmetod på mötet i Klippan i tisdags. Där berättades om de provresultat som hittills analyserats i den pågående provtagningsserien i träsksystemet i norra Sund, och olika aktörer berättade om sina planer för att stoppa näringsläckaget till Träsk – den första sjön av flera på vägen mot utloppet i Lumparn – och hur en restaurering av sjön och sjösystemet kunde gå till.

I korthet går metoden ut på att anläggningen får slamavskiljare som töms regelbundet, rotzonsfiltret renoveras för att klara av fosforreduktion, en ny markbädd anläggs för fosforreningen och dagens damm byggs om till en effektiv våtmark för bättre kväverening. Efter ombyggnaden ska både fosfor- och kväveutsläppen ligga långt under de gränsvärden som satts av ÅMHM.

De tidigare mätningarna visar att fosforhalten varierat mellan 60 till 170 kilo utsläpp per år. Förklaringen är att fosforn har lagrats i sediment och frigjorts stötvis.

En förbättring som redan genomförts är att radhuslägenheternas avlopp, som tidigare leddes ut till samma damm som fiskodlingens utsläppsvatten, nu är anslutna till kommunens ledningsnät som har Lotsbroverket i Mariehamn som slutstation.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!