DELA
Foto: Erkki Santamala

Föräldrar ifrågasätter studerandes gratisjobb

Är det rimligt att merkonomstuderande med obligatorisk närvaro är parkeringsvakter på olika evenemang, med hänvisning till att det är arbetslivserfarenhet? Och hur bestäms vilka evenemang som får ta del av den gratis arbetskraften?Det är frågor föräldrar till studerande vid yrkesgymnasiets merkonomlinje vill ha svar på.