DELA
Foto: Stefan Öhberg

Östersjöns politiker vill skapa fler jobb

Hur kan man utveckla konkurrenskraften kring Östersjön, öka arbetskraftens rörlighet och minska ungdomsarbetslösheten?

Det ska regionens parlamentariker nu grunna på.
Det är dags för Östersjöländernas parlament att träffas på den årliga konferensen BSPC som den här gången hålls i Riga i Lettland.

Från lagtinget deltar ledamöterna Jörgen Pettersson (C), ordförande för Ålands BSPC delegation, Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), vice ordförande i delegationen, Sara Kemetter (S), Ingrid Johansson (Lib), Stephan Toivonen (ÅLD) och delegationens sekreterare Niclas Slotte.

I år fokuserar man på samarbetet i regionen och då huvudsakligen utgående från ett arbetsperspektiv. Parlamentarikerna ska diskutera hur man kan förbättra Östersjöregionens konkurrenskraft, hur man kan göra det lättare att söka jobb över gränserna och hur man gemensamt kan arbeta för att fler ungdomar ska få jobb.

Konferensen mynnar i en resolution där parlamentarikerna riktar uppmaningar om åtgärder till respektive lands regering. Jörgen Pettersson är med i den kommitté som tar fram förslaget till resolutionen.

Pettersson är också en av BSPC:s två maritima rapportörer.

– Som maritim rapportör besöker man olika sjöfartsmöten och konferenser, som till exempel Sjöfartens dag i Mariehamn, och delger sina erfarenheter till alla de andra i parlamentet, säger han.

BSPC är den enda utrikespolitiska plattformen där Åland har en plats som är helt jämställd andra regioners.

– Man lyssnar på oss. Det är faktiskt rätt coolt.

Utöver de arbetskraftspolitiska frågorna presenteras en mellanrapport om hållbar turism i Östersjön. Sara Kemetter är vice ordförande i den arbetsgrupp som arbetat med de frågorna.

Konferensen, som brukar samla cirka 200 deltagare, firar i år sitt 25-års jubileum. Åland har anmält intresse för ordförandeskapet år 2018, den frågan kan avgöras nu i Riga.