DELA
Foto: Ralf Carlsson

Östersjöfonden fick Paf-pengar

Östersjöfonden har fått bidrag ur Paf-medel för miljöverksamhet.

Fonden får 10 000 euro för ordinarie verksamhet och 11 000 för ett specialprojekt.

Projektet handlar om hållbarhetsagendans mål 3 ”allt vatten har god kvalitet”. Bland annat ordnas ett möte där man ska grunna på ”kreativa lösningar”. Målsättningen är att få med fler än 50 deltagare med olika bakgrund och expertis.