DELA
Foto: Ida K Jansson

Pafs månadsarvode lågt i jämförelse med Maltabolag

Maltabaserade spelbolaget Mr Greens styrelseordförande har ett årsarvode på 75 000 euro. Jämfört med det är Pafs arvode till nya ordföranden visserligen konkurrenskraftigt – men det är inte marknadsledande.

När lagtinget i går debatterade det spörsmål som flera oppositionspartier lämnat in om nya Paf-ordföranden Jan-Mikael von Schantz årsarvode på 28 800 euro avslöjade finansminister Mats Perämaas vilka jämförelser som gjorts för att hitta en lämplig nivå för arvodet.

– Landskapsregeringen jämförde med arvodena i Svenska Spel och Veikkaus men det var svårt eftersom de räknas på olika sätt. I och med det senaste beslutet ligger vi inte lågt men vi är inte marknadsledande. Man ska också komma ihåg att Paf verkar på en konkurrensutsatt marknad medan man i Sverige och Finland har monopol, sa han.

Det faktum att Pafs arvode inte är marknadsledande förklaras av att landskapsregeringen också har kollat vilket årsarvode styrelseordföranden i spelbolaget Mr Green har, 75 000 euro.

– Där överstiger arvodet väsentligt Pafs nivå. Det Maltabaserade spelbolaget är det närmaste vi kommer Paf om man jämför antalet anställda och omsättning. Vi ska ut på den europeiska marknaden och då är det inte Svenska Spel och Veikkaus vi konkurrerar med, förklarade Mats Perämaa.

Det höga arvodet motiveras också med ”det som alla vet” – att Paf måste minska beroendet av den finländska spelmarknaden där marknadsföring inte är tillåten för det åländska spelbolaget.

– Vi vet att Paf ifrågasatts juridiskt genom åren och nu senast kom beslutet att det ska utredas om riket kunde blockera utländska spelbolag i kommande lotterilagstiftning. Det är knappast primärt riktat mot Paf men risken finns att Paf fras med, förklarade han.

Som väntat utlöste finansministerns inledning en ström av begärda repliker och många anföranden. Borde inte landskapsregeringen ha bytt ut hela den gamla styrelsen under vars mandattid Paf dömdes för penningtvätt och handlar det inte egentligen om förlegat genustänk när Pafs tidigare styrelseordförande Åsa Ceder fick vänta länge på sin extra ersättning medan Jan-Mikael von Schantz fick sitt rekordarvode direkt?

Veronica Thörnroos (C) påtalade den kraftiga förhöjning av ordförandearvodet som skett inom loppet av några år, från 3 000 euro per år till nuvarande 28 800 euro plus förhöjt mötesarvode.

Bert Häggblom (Ob) undrade om det inte var att ”spotta de förskingringsdrabbade företagarna i ansiktet” när arvodena höjs utan att företagarna får tillbaka de stulna pengar som slussades in i Pafs verksamhet under flera år.