DELA
Foto: Ivar Jansson

Osäkerhet om krisstöd skapar oro bland dikobönder

Kriget i Ukraina med åtföljande prisökningar på insatsvaror, och ovanpå det en extremt torr sommar: 2022 blir ett kärvt år för de åländska jordbrukarna. Nya Åland har träffat två dikobönder som efterlyser ett bredare krisstöd.