DELA
Foto: Erkki Santamala

Omstöpt havsplan klubbad

– Planen tar hänsyn till ålänningarnas djupa engagemang för havs- och vattenfrågor.
Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) sedan landskapsregeringen klubbat Ålands första havsplan. En nyhet är att två områden markeras som lämpliga för odling av alger.