DELA
Foto: Stefan Öhberg
Att slå vägrenarna kan gynna biologisk mångfald i de fall där invasiva arter, som exempelvis lupinerna på bilden, har tagit över. Minister Camilla Gunell (S) säger att landskapets slåtter av vägrenarna anpassas enligt olika behov.

Ministern: Slåttern gynnar mångfalden

Det kan vara bra för den biologiska mångfalden att slå vägrenarna, exempelvis som en del av bekämpningen av invasiva arter. Det säger minister Camilla Gunell (S) till Alfons Röblom (HI).