DELA

Omröstning om ny skatepark

Stadsstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en finansieringsplan för en skatepark. Den uppmaningen går nu till fullmäktige efter att majoriteten i stadsstyrelsen valde att stöda ett förslag från Bert Häggblom (Ob).

Bakgrunden är en motion med fullmäktigeledamot Roger Eriksson (Lib) som första undertecknare där finansieringsalternativ för en ny park efterlyses. Stadsledningens svar i beredningen av ärendet är att det är fullmäktiges sak att bestämma om investeringar. (tt-s)