DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Mariebad bordlagt i stadsstyrelsen

Vid gårdagens stadsstyrelsemöte bordlades ärendet om renovering av Mariebad. Beslutet beräknas fattas på nästkommande möte den 4 oktober.

– Vi behöver diskutera ytterligare och lägga till en del finjusteringar i beslutsunderlaget, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander.

Stadsstyrelsen beslöt vid gårdagens möte att lyfta ärendena om renoveringen av Mariebad men kom efter långa diskussioner om olika alternativ fram till att materialet behöver belysas och diskuteras ytterligare för att få fram ett ännu bättre beslutsunderlag.

Det handlar enligt Tage Silander framför allt om finjusteringar i flera formuleringar runt själva upphandlingen.

Vilka finjusteringar som ska göras ville inte Silander utveckla vid gårdagens telefonkontakt med Nya Åland.

Stadsdirektör Barbara Heinonen anser att bordläggningen kommer att medföra goda förutsättningar att skapa ett bra beslutsförslag till nästa möte:

– Nämndens beslut var motstridiga och vi har ett gällande avtal. Målet är att få fram ett underlag så att vi kan komma vidare med upphandlingen av badhuset, uppgav stadsdirektören för Nya Åland efter mötet.

Läs mer i fredagens Nya Åland!