DELA
Foto: Erkki SantamalaNY DIREKTÖR På tisdag väljs ny stadsdirektör i Mariehamn.

Så vill man sköta stadens aktiebolag

Ska Mariehamn framöver få privata daghem, skolor och idrottsanläggningar i aktiebolag?
På torsdag tar stadsstyrelsen för tredje gången i höst ställning till det uppdaterade och moderniserade förslaget till koncerndirektiv för stadens aktiebolag som i dag är fem – MCA, Mariehamns elnät, Mariehamns energi, Mariehamns hamn och Marstad.

De ekonomiska kraven reglerar bland annat stadens avkastningskrav på bolagen – att bolagen över tid ska generera ett överskott som täcker investeringar och utveckling av den egna verksamheten och en årlig avkastning till staden motsvarande minst 4 procent beräknat på bolagets totala egna kapital.

Avkastningskravet ska enligt det nya direktivet vara marknadsmässigt. Kravet ska alltså motsvara det som en jämförbar privat ägare eller investerare ställer på ett jämförbart bolag.

Stadsdirektör Barbara Heinonen är inte beredd att föra bolagiseringen lika långt som företrädaren Edgar Vickström. Han ansåg att det mesta av kommunal verksamhet kan föras över till aktiebolag och att ett slags ”Ab Mariehamn” var slutmålet.

Barbara Heinonen drar gränsen vid samhällsnyttiga funktioner som el, vatten och avlopp.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!