DELA

Bästa kvartalet någonsin för ÅAB

Ålandsbankens kvartalsrapport för perioden januari-mars  blev nyss offentlig och visar på en positiv trend.

Så här skriver vd Peter Wiklöf:

”Ålandsbanken redovisar sitt bästa rörelseresultat, exklusive engångsintäkter, för ett enskilt kvartal någonsin, 9,4 miljoner euro. Samtliga affärsområden fortsätter att stärka sina resultat och avkastningen på eget kapital för koncernen uppgår till 15,9 procent.

Vår verksamhet i Sverige har fortsatt god volym- och resultattillväxt och lönsamheten i affärsområdet närmar sig de nivåer vi redan har inom affärsområdena i Finland och på Åland.

Trots bankens positiva resultatutveckling är det väsentligt att förstå att dagens volatila kapitalmarknader samt de många oroshärdar som finns i vår omvärld snabbt kan förändra bankernas och kapitalmarknadernas verksamhetsförutsättningar till det sämre.”

Januari–mars 2015 jämfört med januari–mars 2014

  • Rörelseresultatet förbättrades med 7,1 miljoner euro till 9,4 miljoner euro (2,3).
  • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna förbättrades med 6,3 miljoner euro till 7,7 miljoner euro (1,4).
  • Räntenettot ökade med 7 procent till 12,7 miljoner euro (11,9).
  • Provisionsnettot ökade med 20 procent till 12,9 miljoner euro (10,7).
  • Kostnaderna minskade med 7 procent till 22,8 miljoner euro (24,6).
  • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) minskade med 78 procent till 0,2 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,11).
  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,9 procent (3,2).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,54 euro (0,10).
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,2 procent (10,9 procent den 31 december 2014).

Läs mer i morgondagens Nyan!