DELA
Foto: Päivi Mattila

Ökade krav för Paf-medel

”Vi behöver ställa fler och mer detaljerade krav på de föreningar som erhåller Paf-medel för sin verksamhet”, skriver kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlström i en insändare tillsammans med Musikinstitutets rektor Björn Blomqvist och dess ordförande Anna Holmström.

I veckan blev det känt att 34 kvinnor undertecknat ett brev till Teater Alandicas styrelse med klagomål om sexuella trakasserier, oönskade inviter och åtminstone ”en form av sexuellt övergrepp”.

”Vi vill att den åländska teaterscenen ska vara en plats där alla kan känna sig trygga och respekterade. Vi önskar att Teater Alandica ser över sin jämställdhetspolicy och vidtar de åtgärder som krävs för att framtida medverkande i produktionerna ska kunna känna sig trygga på, bakom och utanför scenen”, stod det bland annat i brevet.

– Vi känner att nu räcker det, det har pågått länge nog. Det handlar om en handfull män som gör att det här inte är en miljö vi vill jobba i eller känner oss trygga i, sade en av de underteckade kvinnorna till Nyan.

Teater Alandicas styrelse reagerade snabbt och sade sig som motåtgärd bland annat ha ”reviderat sin jämställdhetspolicy”.

Nu kommer reaktioner även från Ålands kulturdelegation, som bland annat har till uppgift att fördela Paf-medel till kulturutövare och -institutioner – Teater Alandica har genom åren tagit emot tiotusentals euro av Paf-medel för sina uppsättningar.

I en insändare efterlyser undertecknarna – kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlström, musikinstitutets rektor Björn Blomqvist och dess ordförande Anna Holmström – ”fler och mer detaljerade krav på de föreningar som erhåller Paf-medel för sin verksamhet”.

Skribenterna skriver om sitt obehag inför att ”ha suttit i publiken och njutit av kulturupplevelser, där skådespelarna blivit utsatta för trakasserier som ingen ska behöva utsättas för”.

Bland åtgärderna som de tre föreslår finns framtagande av policys som ger stöd i föreningarnas jämställdhetsarbete. Även framtagande av politiska mål för att stöda föreningslivets förverkligande av jämställdhet förordas.