DELA
Foto: Joakim Holmström

Femtio Paf-miljoner för tillväxt och hållbarhet

50 Paf-miljoner reserveras för satsningar på hållbar ekonomisk tillväxt under kommande år. I går tillsattes en parlamentarisk kommitté som ska grunna på hur målet ska nås.

När finansminister Mats Perämaa och finanschef Conny Nyholm kallade till pressinformation var ämnet tillväxt och hållbarhet. Att den ekonomiska tillväxten stagnerat på Åland har debatterats flitigt på sistone och politiska åtgärder har efterlysts för att få fart på hjulen igen. Åland hade nolltillväxt 2017–2018 när tillväxten i övriga Finland ökade.

Tillväxt separeras inte från hållbarhet i det kommande uppdraget, klargjorde Mats Perämaa direkt.

– De går hand i hand. Vårt mål är att nå en högre tillväxttakt, samtidigt som vi ska vara hållbara som alla andra som lever på samma klot.

För att finansiera de satsningar och strategier som den parlamentariska kommittén förväntas presentera senast den sista juni tar regeringen till Paf-kortet. Paf – som per den sista september hade en likviditet på 95 miljoner euro – har mycket mera pengar än vad den tredje sektorn behöver och därför reserveras 50 miljoner euro som sedan ska fördelas på lämpliga projekt.

Enligt finansministern har summan 50 miljoner tagits fram i samråd med Paf.

– Paf har enligt egen utsago onödigt mycket pengar i kassan, något som börjar bli en belastning nu när det förs diskussioner om minusränta på tillgångar på bankkonton.

”Avsevärd summa”

Mats Perämaa konstaterar att det handlar om en avsevärd summa som verkligen kan göra skillnad och att breda samförståndslösningar behövs som håller över tid och som kan omfattas politiskt av alla. Den nytillsatta kommitténs huvuduppgift blir att hitta ett regelverk för den fond som ska skapas för användningen av de pengar som finns i potten. I uppdraget ingår också att föreslå nödvändiga lagändringar.

– Jag är ordförande i kommittén tills nästa regering tar vid och ska nu kalla gruppen till möte. Den nya regeringen kan byta bemanning om den vill, säger han.

Så vilka områden finns då för att den hållbara tillväxten ska öka på Åland? Mats Perämaa går med på att ge ett exempel fast han annars är noga med att påpeka att han inte vill styra kommitténs arbete.

– När behovet av el ökar i samhället höjs abonnemanget från Sverige och kostnaderna blir allt högre för det åländska näringslivet. Om det till exempel finns intresse för att skapa en stor solenergipark på Åland är det en satsning som ökar produktionen av miljövänlig el gynnas företagen, och då är det en satsning på hållbar tillväxt.