DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oförändrade framtidsutsikter för Ålandsbanken

I sin delårsrapport för första kvartalet förutspår Ålandsbanken att rörelseresultatet 2019 landar på samma nivå som förra året.
Ålandsbankens rörelseresultat ökade under första kvartalet med 12 procent till 5,8 miljoner euro (5,2 miljoner samma period 2018). Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 4,6 miljoner euro (4,0). Räntenettot minskade med 6 procent till 13,2 miljoner euro (14,1). Provisionsnettot minskade med 1 procent till 14,1 miljoner euro (14,3).

Kostnaderna minskade med 5 procent till 26,0 miljoner euro (27,5). Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,4 miljoner euro (0,2), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,02).

Avkastningen på eget kapital efter skatt ökade till 7,6 procent (7,0). Resultatet per aktie ökade till 0,30 euro (0,26).

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,4 procent (13,0 den 31 december 2018).

Banken räknar med oförändrade framtidsutsikter, och att årets rörelseresultat blir i nivå med 2018.

Från och med i år redovisar Ålandsbanken och andra banker i Finland sin estimerade årskostnad för stabilitetsavgiften (för Ålandsbankens del 2,3 miljoner euro, att jämföra med 2,6 miljoner förra året) under första kvartalet, i stället för att sprida ut den under årets fyra kvartal. Det innebär att första kvartalet blir resultatmässigt svagare.

– Vi inleder vårt 100:e verksamhetsår med ett stabilt kvartal och en tillfredsställande resultatutveckling, kommenterar bankens vd Peter Wiklöf.