DELA
Foto: Stefan Öhberg

ÅAB ser tillbaka på ”turbulent år” – tror på förbättring 2023

”Vi stänger ett mycket turbulent år där både aktie- och räntemarknaderna sviktat, samtidigt som krig och kraftig inflation påverkat oss alla. Trots denna omvärld kan vi redovisa ett rörelseresultat på 46,1 miljoner euro, i nivå med vår tidigare toppnotering.”

Det konstaterar Peter Wiklöf, vd och koncernchef på Ålandsbanken i bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022.

Kostnaderna för banken ökade med 8 procent till 131,8 miljoner euro och resultatet per aktie minskade med 7 procent till 2,37 euro (2,55).

Delar ut mer

Styrelsen föreslår att 1,60 euro per aktie (1,55) samt en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie (0,45) ska utbetalas för 2022.

”Det fortsatta kundinflödet i kombination med ett högre ränteläge, vilket gynnar vårt räntenetto, gör att vi med tillförsikt ser fram emot 2023 och förväntar oss ett väsentligt bättre rörelseresultat än under 2022.”

Läs mer i torsdagens Nya Åland!