DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oasen utökar demensvård?

Vårdcentret Oasen utreder nya avdelningar.

– Situationen inom demensvården oroar, säger Eva Dahlén (MSÅ), ordförande för kommunförbundets fullmäktige.
Att ÅHS stänger sin demensavdelning på sjukhuset märks redan i det kommunala boende- och vårdcentret Oasen i Jomala. Det konstaterades då kommunförbundets fullmäktige hade möte i fredags.

– Översköterskan rapporterar om betydligt oroligare boende, säger Eva Dahlén.

– Det har inte gjorts någon konsekvensbedömning av ÅHS beslut och samtidigt är den psykiatriska hjälp, som ÅHS är skyldig att ge Oasen, inte tillräcklig.

Centrets förvaltning ska i vår utreda möjligheten att öppna en ny ESB-avdelning (Effektiverat serviceboende) för personer med demens och också en för yngre personer med neurologiska sjukdomar.

Flera kommuner anser i dag att det är svårt att veta vad som egentligen hör till deras ansvarsområde och vad som lyder under ÅHS. En säkrare gränsdragning ska diskuteras med minister Wille Valve (MSÅ) nästa vecka.

Kommunförbundets styrelse ska också kontakta ÅHS styrelse för att diskutera det uppkomna läget.