DELA
Foto: Jonas Edsvik
Arsim Zekaj, förbundsdirektör på Oasen, tror att närvårdarutbildningen för vuxenstuderande på Oasen innebär en kompetenshöjning och att införandet av yrkesgruppen omsorgsassistenter ger en grupp som redan finns en formell behörighet och bättre anställningsvillkor.

Oasen ska utbilda omsorgsassistenter

Närvårdarutbildningen för vuxenstuderande på Oasen ska utbilda både närvårdare och omsorgsassistenter, förklarar förbundsdirektören Arsim Zekaj.