DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oasen samarbetsförhandlar

Kommunförbundet som driver boende- och vårdcentret Oasen i Jomala måste spara pengar.Förbundsstyrelsen har tillsatt en grupp som ska inleda samarbetsförhandlingar.

I arbetsgruppen sitter vikarierande förbundsdirektören Stefan Simonsen, förbundsstyrelsens ordförande Edgar Kalm och ledamoten Ulla-Britt Dahl.

I budgeten för 2023 räknar man med 75 årsverken på Oasen, fördelat på runt hundra hel- eller deltidsanställda och vikarier, säger Stefan Simonsen.

Det är två heltidstjänster mer än 2022, men fem heltidstjänster mindre än 2020.

Målet med samarbetsförhandlingarna är att omorganisera verksamheten och spara kostnader som motsvarar åtminstone en heltidstjänst.

Tjänsterna som det gäller är förbundets vårdkoordinator, överskötare, ekonom och löne- och ekonomiadministratör.

Vad det leder till, och hur många av tjänsterna som påverkas, är för tidigt att säga, menar Stefan Simonsen. Arbetsgruppen tar sig an uppgiften förutsättningslöst.

Styrelsen anlitar företaget BDO Auditor för en utredning om Oasens ekonomistyrning. Utredningen som företaget gör tillsammans med förbundsdirektören ska kosta högst 10 000 euro.

I Oasens budgetförslag för 2023, som ännu inte är färdigbehandlat, ingår kostnader på närmare 6,4 miljoner, en liten ökning jämfört med årets budget. Investeringarna 2023 beräknas kosta en halv miljon, 64 000 euro högre än det här årets budget.

Årets personalkostnader blev högre än beräknat på grund av pandemin. Fullmäktige har godkänt en tilläggsbudget på 497 000 euro.