DELA

Gå tillbaka till naturgräs på Vikingavallen

I fullmäktigemöte den 4 april lämnade jag in en motion angående konstgräsplanen vid Vikingavallen i Jomala. Denna fotbollsplan är 15 år gammal och ska bytas ut.

Investeringen i en ny konstgräsplan skjuts fram till ekonomiplan 2024 och detta ger oss tid att fundera lite närmare på de olika alternativen som utarbetades av fritidsförvaltningen. Undertecknad vill ge ett beröm för arbetet involverade personer har gjort.

I denna utredning kommer fram att det finns tre alternativ till en ny konstgräsplan.

1. Samma system som Jomala kommun har i dag.

2. Samma system som Jomala kommun har i dag men med bättre pad, det vill säga tunnare lager, bättre svikt.

3. Nytt infillmaterial, mindre mängd mikroplaster, men dubbelt dyrare.

Min motion syftar på ett fjärde alternativ. Nämligen att vi går tillbaka till naturgräs.

Orsaken till detta är att kommunens invånare Anders Uppgårdh hänvisade till mängder mikroplaster och möjligtvis även andra hälsofarliga ämnen som hamnade i dricksvattenskyddsområdet som bara ligger cirka 50 meter från omtalade fotbollsplanen. Bortsett från hälsorisker som kan uppstå för kommunens invånare kan detta till och med strida mot landskapets vattenskyddslag.

Nu är det så att det ska tillsättas en kommitté som ska ta fram en klimatstrategi för kommunen. Ni som känner mig vet var jag står i klimatfrågan. Därför skulle jag gärna ha sett att man kallar det miljöstrategi. Eftersom det handlar precis om det. OM människor kan påverka klimatet i stort sett sker detta helt annanstans. Nämligen i Kina, Indien, USA, Ryssland et cetera.

Om vi kommer tillbaka till fotbollsplanen vill jag poängtera att jag i sig inte har något emot konstgräsplaner. Men jag ser många fördelar med naturgräsplan som till exempel är:

Mindre skador (brännskador) för fotbollsspelare. Enligt samtal med dem och en titt på internet gillar den stora majoriteten naturgräsplan. Sedan förekommer så gott som inga farliga ämnen här. Dessutom billigare att laga (men dock möjligtvis högre underhållskostnader och kan möjligtvis försvåra användandet under vintern). Kan användas med normala fotbollskor. Absorberar koldioxid och producerar syre.

Min motion har getts vidare till kommunens styrelse för beredning och jag hoppas man verkligen gör en grundlig avvägning mellan alla för- och nackdelar.

Men min åsikt är om man inom kommunen vill jobba för miljön och människors hälsa kommer vi inte ifrån en ny naturgräsplan.

René Janetzko (Ob)
Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp