DELA

Problemen inom äldreomsorgen måste lösas nu

Ålands framtid har vid upprepade tillfällen lyft fram en rad konkreta åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna inom äldreomsorgen. Vid äldreboendet Oasen i Jomala tar nu ledningen till extra ordinära åtgärder för att råda bot på den ohållbara personalsituationen.

Inget övergripande konkret har med andra ord ännu vänt på den pågående personalflykten från äldreomsorgen. Grundorsaken till att utbildad personal lämnar yrket är att man helt enkelt går på knäna av ständig underbemanning och det drar tid och energi att ständigt skola in inhoppare samtidigt som man har ett stort ansvar för alla klienter som behöver sin dagliga vård och omsorg.

Samtidigt blir Ålands befolkning äldre i rasande fart och behovet ökar. De som flyttar till både institution och annan omsorg har ofta riktigt stora behov av vård och omsorg som är mycket personalkrävande.

För att minska trycket på äldreboendena har Åland en uttalad vision om att alla som vill och kan ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Men för att uppnå den målsättningen måste vi utveckla tjänster och arbetssätt som möjliggör detta. Ett viktigt redskap är att ta tillvara de välfärdstekniska lösningar som redan finns.

Under en föreläsning om ”Hur kan de åländska kommunerna dra nytta av it och digitalisering” tog jag upp Jomala kommuns försök med äldreomsorg på distans (Äldis) och nattkamera som välfärdsteknisk lösning med Johan Magnusson, professor vid institutet för tillämpad it vid Göteborgs Universitet.

Svaret var att det är helt rätt väg att gå. För att veta vad som fungerar måste man pröva sig fram i mindre format som kan anpassas, inte låsa sig vid omfattande, dyra projekt som är svåra att förändra.

Ett konkret förslag för att äldre ska kunna bo hemma längre är att införa trygghetslarm som även fungerar vid utevistelse samt nattkamera. Vi behöver börja med detta nu och sluta skyffla omkring ansvaret för kostnader och utredningar.

Kommunerna bör samarbeta men måste ges ekonomiska förutsättningar att utveckla säkra, fungerande lösningar för att möta den äldre-boom som väntar.

Att fortlöpande lagstifta om nya pålagor i kommunernas service utan att från centralt håll kompensera kommunerna fullt ut genom ökade landskapsandelar är ohållbart. Ändå är det precis vad som pågår och har pågått under många år.

Det är ett högt och fult svälta rävspel med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi och som inte går att kompensera genom höjda kommunalskatter. Särskilt de mindre kommunerna kommer förr eller senare att duka under.

Ålands framtid värnar våra småskaliga kommuners självbestämmande och den närhet till service det skapar. Därför bör Ålands lagting och regering i stället för att svälta ut uppmuntra kommunerna ekonomiskt till samarbete kring olika projekt i syfte att ta fram nya lösningar för att få äldreomsorgen att fungera nu och framledes.

Vi behöver fler närvårdare, men framför allt en äldreomsorgspersonal som trivs och utvecklas i sitt arbete, som känner inspiration och passion för yrket och som känner delaktighet i all förändring och utveckling. Äldreomsorgen, liksom övrig omsorg, befinner sig i en limbo på ett starkt sluttande plan. Vi behöver nu hitta gemensamma lösningar på problemen.

Ålands Framtid lyfter fram omsorgen om äldre, barn och personer med funktionsvariationer som en av de absolut viktigaste frågorna i höstens val.

PEGGY ERIKSSON
ÅLANDS FRAMTID

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp