DELA
Foto: Erkki Santamala

Nytt fall av misstänkt IHN-smitta

Landskapsregeringens miljöbyrå har nu fattat beslut om åtgärder för misstänkt IHN-smitta på en fiskodling i en av landsbygdskommunerna. Enligt social- och miljöavdelningens avdelningschef har fisk från fiskodlingen provtagits för IHN i samband med en rutinprovtagning för en annan fisksjukdom, VHS. Fiskar på den aktuella odlingen visade symtom på IHN, men samma symtom kan uppstå vid en specifik bakterieinfektion som fisken redan har bekräftats för. Enligt Bengt Michelsson är provtagningen för IHN en ren försiktighetsåtgärd.

I väntan på resultatet sätts fyra åtgärder i bruk omedelbart:

1. Det är förbjudet att ta in vattenbruksdjur till anläggningen och föra bort dem därifrån.

2. Det skall hållas en noggrann förteckning över vattenbruksdjuren och dödligheten hos dem i respektive bassäng i anläggningen, och förteckningen skall hållas uppdaterad.

3. Det är förbjudet att från anläggningen föra bort biprodukter av vattenlevande djur, ämnen eller redskap som kan sprida sjukdomen.

4. Redskap och personlig skyddsutrustning måstre rengöras och desinficeras på ett tillbörligt sätt.

Smittan är ännu inte bekräftad och beslutet kan upphävas om svar på cellodlingar visar att det inte är IHN-smitta på anläggningen.

Infektion med IHN-virus konstaterades hos regnbågslax på en åländsk fiskodling i slutet av maj och senare bekräftades smittan i ytterligare två fiskhållningsplatser i skärgården. Till Åland spreds viruset i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling i våras. Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring de drabbade odlingarna och begränsat förflyttningen av fisk och i samband med de första fallen beordrade myndigheten slakt på över en halv miljon kilogram regnbågslax.

IHN är en sjukdom hos laxfiskar. Fisken får beteendeförändringar som kan visa sig i form av slöhet och ett onormalt simsätt. Fisken kan börja simma i spiraler. Mörkfärgning, utstående ögon och utspänd buk tillsammans med anemi, hud- och muskelblödningar (ofta bakom skallbasen och ovan sidolinjen) är de yttre förändringar som kan ses. Inre organförändringar är blödningar och ödem i samtliga organ samt en utspänd magsäck och tarm med vätskeinnehåll.
IHN orsakar vanligen dödlighet hos fiskar som är yngre än 2 månader. Sjukdomen ger symtom när vattnet är 10–15 grader varmt.
Sjukdomen sprids via sjuka fiskar, symtomfria smittbärare och omgivningen.
IHN är en djursjukdom som sprider sig med lätthet och som enligt lag ska bekämpas och omedelbart anmälas. Det finns ingen medicinsk behandling och inget fungerande vaccin mot sjukdomen.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp