DELA
Foto: Joanna Moorhouse / Riksdagen

Dagen D för självstyrelselagen