DELA
Foto: Annika Orre

Godstrafik på Sverige en utmaning

Skolan har fortsatt ansvaret för undervisningen, och godstrafiken mellan Sverige och Åland är en utmaning.
Det var ett par av budskapen från landskapsregeringen på gårdagens presskonferens om coronakrisen.

De förordningar som riksdagen godkänt handlar om befogenheter, enligt landshövding Peter Lindbäck på onsdagens coronapresskonferens.

– Hur man konkret kommer att använda sig av befogenheterna återstår att se, sa han.

Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (C) sa att även om skolorna nu är stängda så är det fortsatt skolan som har ansvaret för undervisningen, inte föräldrarna.

– Barn vars föräldrar arbetar i samhällsviktiga yrken kan få närundervisning i skolan.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda arbeta inom samhällsviktiga yrken för att barnet ska få undervisning i skolan. Undantag kan göras för barn som exempelvis fått beslut om mångprofessionellt stöd eller kan ha svårt att följa undervisning i digital form.

Daghemmen har alltjämt öppet, men föräldrar med barn i daghemmen uppmanas hålla sina barn hemma även de, så långt det bara är möjligt.

Landshövding Peter Lindbäck bad att få återkomma när han fått bekräftat att statliga myndigheter skulle räknas som en samhällsviktig bransch också på Åland.

Mer kapacitet behövs

Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) kunde berätta att flygtrafiken upprätthålls, med vissa begränsningar.

– Vad gäller färjtrafiken så vill jag tipsa om Finnlines från Kapellskär. Fjärdvägen löper på utan bekymmer i dagsläget. Godstrafiken Sverige-Åland är en utmaning, och vi jobbar på att få fram en bättre lösning, sa han.

Mer kapacitet behövs både på bildäck och i form av fler avgångar, och landskapsregeringen utesluter inte upphandling för att lösa problemet.

Även möjligheten för ålänningar i utlandet att komma hem var på tapeten.

– Vi ser till att de ålänningar som anländer till Sverige eller Finland kommer hem, sa lantrådet Veronica Thörnroos (C).

– De nordiska samarbetsministrarna hjälper varandra med detta.

Peter Lindbäck uppmanade ålänningar i Spanien, där hotellen nu är på väg att stänga, och andra länder att kontakta utrikesministeriet eller Finlands ambassad i det land där de är. Han påpekade att ålänningar även kan ta sig hem via Sverige.