DELA
Foto: Catariina Salo
Folkpensionsanstalten uppdaterar sina kriterier för moderskapspenningen för att skydda gravida kvinnor mot coronaviruset.

Nya kriterier för moderskapspenning

Den smittsamma deltavarianten av coronaviruset har föranlett att Folkpensionsanstalten uppdaterat sina kriterier för utbetalning av moderskapspenning.