DELA
Foto: Grafik: Ronny Berglund

Fyra kommuner senast år 2022

Senast den sista december 2022 ska Åland bestå av fyra kommuner.

Det är landskapsregeringens tidtabell för kommunstrukturarbetet.
I dag presenterade Ålands landskapsregering två lagförslag, landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland, alltså den nya lag som möjliggör samgåenden, och kommunstrukturlagen för Åland.

De åländska kommunerna har till 2022 på sig att utreda och skriva avtal om samgående, görs inte det arbetet i tid ska en kommunsamordnare ta över ledningen och lägga fram ett förslag till samgångsavtal för landskapsregeringen.

Gör kommunerna det här arbetet snabbare finns ekonomiska incitament. Cirka 12 miljoner euro finns i potten för de kommunerna som har gjort arbetet 2020 eller 2021, väntar kommunerna med att skriva och godkänna samgåendeavtalen till 2022 minskar samgångsunderstödet till drygt 8,2 miljoner euro.

Den sista december i år ska kommunindelningsutredningarna vara klara.

Läs mera i morgondagens Nya Åland

(jo)