DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sottunga: Vem vill ha oss?

Vad sparar landskapet på att Sottunga försvinner som kommun? Och vem vill ha den ekonomiskt svaga kommunen som partner?

Frågorna haglade när finansminister Mats Perämaa besökte Sottunga i går.
Förra veckan slog nyheten ner som en bomb: Sottungas status som självständig kommun upphör inför nästa mandatperiod. Orsaken är att kommunens inte bedöms klara av äldreomsorgen framöver.

Därför bjöd kommunledningen in finansministern för att få svar på alla frågor som beskedet väckte. Det visade sig att motståndet fortsättningsvis är stort i både kommunstyrelsen och fullmäktige trots de möten som hållits med landskapsregeringen på sistone.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf är det antalet klienter inom äldreomsorgen – som är ovanligt många just i år och procentuellt mångdubbelt fler än i andra kommuner – som har orsakat den ekonomiska kris som han menar är under uppsegling men som ännu inte är akut.

– Vi tror att krisen kan bli långvarig men inte bestående, sammanfattade han.

”Blir ett byalag”

Den stora farhågan som blottades på mötet var att om kommunen försvinner så går också servicen förlorad och invånarna mister makten över sin egen vardag.

– Den kommun som förlorar sin status som juridisk person reduceras till ett byalag, sa Sottungas tidigare kommundirektör Gustaf Saurén.

Mats Perämaa var tydlig med att kommunstrukturreformen kommer att resultera i radikalt färre kommuner och att diskussionen i grund och botten inte handlar om Sottunga utan om den pågående strukturreformen.

– Inom några veckor ska landskapsregeringen ge sitt förslag till lagtinget om hur vi anser att kommunerna ska struktureras och hur många de ska bli. Landskapsregeringen har ett särskilt ansvar att säkerställa att servicen finns kvar i kommunerna och att också visa hur, betonade finansministern.

 Läs mer i dagens Nya Åland.