DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nya grupper får allmän tandvård

Klienter på serviceboenden som erbjuder heldygnsomsorg och personer som ska inleda viss behandling mot osteoporos har rätt att få mun- och tandvård vid ÅHS från och med nästa år.