DELA
Foto: Karin Erlandsson

Nya Åland fortsätter med skolprojekt

Kom på studiebesök till Nya Åland och se hur en tidning blir till. Träffa en journalist, lär er hur man skriver en insändare och artikel, och få klassuppsättning av tidningen.

Projektet Nyan i skolan söker deltagare för 2018.
Nya Åland beviljades nyligen 25 000 euro i bidrag av Konstsamfundet för projektet ”Nyan i skolan”. Samfundets bidrag används i sin helhet för att bekosta distribution av tidningen till de skolklasser som deltar i projektet, medan Nya Åland står för alla andra insatser och kostnader.

– Det är verkligen jätteroligt att vi har den här möjligheten, att göra tidningsläsande till en del av vardagen även i skolmiljö. Precis som vi hoppas att det är i hemmen, säger chefredaktör Anna Björkroos.

Kritiskt tänkande

Målsättningen med projektet är att låta barn- och ungdomar ta del av god lokaljournalistik, men även ge eleverna chans att lära sig mer om hur journalister jobbar och hur det går till när en tidning skapas.

– Vi hoppas också att Nya Ålands närvaro i skolan ger en naturlig ingång till diskussioner om källkritik. Det är något vi i traditionella media jobbar med alla dagar. Men i dagens enorma flöde av information och återkommande påstående om så kallade ”fake news” är det viktigt att ta upp sådana frågor redan i tidig ålder, säger Anna Björkroos.

Besök

Nya Åland har redan tidigare samarbetat med skolor på olika stadier och även Medis, men efterlyser nu flera intresserade som vill delta i projektet. Klasser är välkomna på studiebesök, men Nyans personal kommer också gärna, i mån av möjlighet, ut till skolorna för att hålla lektioner kring journalistik, hur man skriver en artikel eller andra relaterade ämnen.

– Det är ju elevernas och lärarnas önskemål och intressen som ska styra. Men från det att Nyan startades har vårt uppdrag varit att aktivt stimulera en mångsidig samhällsdebatt och jobba för demokrati. Jag ser det här projektet som en del i det uppdraget, säger Anna Björkroos.

Ta kontakt

Intresserade lärare och skolor uppmanas ta kontakt med chefredaktör Anna Björkroos på anna.bjorkroos@nyan.ax