DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>NÖJD TROTS FÖRLUST Nya Ålands chefredaktör och vd Jonas Bladh är trots en förlust nöjd med resultatet.

Nyans förlust minskade med 200 000

Redigare, renare och framtidsinriktat.

Så sammanfattar Nya Ålands vd Jonas Bladh bokslutet 2014.

– Det har varit turbulent, men bra,säger Bladh.
Nya Ålands resultat för 2014 stannar på minus 137 000 euro, jämfört med minus 331 000 euro 2013. Chefredaktör och vd Jonas Bladh beskriver året som gick som ett år där mycket rensades upp och omställningen för mediehuset Nya Åland inleddes på allvar.

– Förra året innebar i mångt och mycket en uppstädning och förstärkning av vår ekonomi. Vi har stärkt vår kassa, men också tagit avskrivningar som sänker resultatet med stärker oss på längre sikt, säger Jonas Bladh

Bland annat sålde Nyan förra året tidningshuset i Dalbo, något som stärkte bokslutet, men samtidigt har också stora avskrivningar gjorts.

– Vi har dels skrivit av hela vårt aktieinnehav i tryckeribolaget Consa-Print som är under avveckling liksom våra utstående fordringar på tryckeriet. Dessutom har vi skrivit ned det goodwillvärde som följde av fusionen mellan Nya Åland och Åland24. Vi fick kritik i bokslutet för 2013 av revisorerna som tyckte att det värdet kunde vara övervärderat, och det tog vi nu fasta på och sänkte goodwillvärdet med 200 000 euro.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!