DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>SAMARBETE Den nya läroavtalsutbildningen är ett samarbete mellan Ålands gymnasium och Optima yrkesutbildning i Österbotten.Från vänster Maria Wirtanen, Optima, Maria Christensen, Ålands gymnasium, och Conny Englund, Optima.

Ny utbildning för lantbrukare

Nu tätas hålet efter lantbruksskolan.

I höst startar Ålands gymnasium en ny läroavtalsutbildning.
Efter att lantbruksskolan lades ned har de som vill starta upp eller ta över ett lantbruk varit hänvisade till utbildning utanför Åland. Utbildning är ett måste om man i framtiden vill ta del av de stöd och bidrag som finns i branschen.

I höst startar en tvåårig förberedande läroavtalsutbildning för grundexamen för lantbruksföretagare. Den arrangeras av Ålands gymnasium i samarbete med Optima yrkesutbildning från Jakobstad i Österbotten.

– Flera intresserade har redan hört av sig. Grundkravet för att kursen skall starta är åtta personer, säger Maria Christensen, utbildningsplanerare vid Ålands gymnasium.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som redan arbetar inom lantbruk eller har erfarenhet av det men Conny Englund, utbildningskoordinator från Optima, välkomnar också andra att söka.

– Vi nekar i det här skedet varken nybörjare eller personer som har jobbat flera år i branschen, säger han.

Sista anmälningsdag är den 15 maj, mera information finns på Ålands gymnasiums hemsida.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!