DELA
Som en del av projektet har man nu satt upp informationsskyltar i gästhamnarna.

Ny Östersjösatsning i skärgården

Med forskarhäften och roliga uppdrag vill föreningen Företagsam skärgård informera om Östersjöns situation. Dessutom kan man ju ha lite kul på köpet.