DELA
Foto: Jonas Edsvik
– Den ökade mängden spigg i Östersjön har lett till att den naturliga balansen har rubbats vilket i sin tur leder till att flera arter påverkas, säger Tony Cederberg, amanuens i miljö och marinbiologi på Åbo akademi.

Storspiggen Östersjöns nya ogräs

Storspiggen har ökat explosionsartat i Östersjön, som en följd av klimatkrisen.