DELA
Foto: Jonas Edsvik

Storspiggen Östersjöns nya ogräs

Storspiggen har ökat explosionsartat i Östersjön, som en följd av klimatkrisen.
Sedan 80–talet har det blivit femtio gånger fler spiggar i Östersjön, enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.
Betydande orsaker till det här är de påföljder som klimatkrisen genererat så som högre temperaturer i vattnet, övergödning och färre rovfiskar.