DELA
Foto: Erkki Santamala

Ny havsmask tar över nedlagda fiskodlingar

Det finns rikligt av den nya invandrade havsborstmasken i våra vatten visar en ny rapport.

Vän eller fiende? Oklart.
Bottenfaunan, det vill säga djurlivet, under nedlagda fiskodlingar vid Andersö, Järsö och Bergö har analyserats av Husö biologiska station under ledning av Anniina Saarinen. I den färska rapporten konstateras att man kan notera en liten försämring av djurlivet, en viss artfattigdom och också låga syrehalter på djupet. Men samtidigt gör man bedömningen att det pågår en återhämtningsprocess som ser ut att lyckas relativt bra.

Det mest iögonenfallande i rapporten är den rikliga förekomsten av den för vår världsdel främmande havsborstmasken Marenzelleria.

Det finns tre olika arter av Marenzelleria i Östersjön - viridis, neglecta och arctia. De två första hör egentligen hemma vid den nordamerikanska östkusten medan forskarna tror att arctia kommer från de ryska flodernas mynningar i Norra Ishavet. Neglecta är den som påträffas mest hos oss.

Masken har sannolikt färdats över haven i larvstadiet och som fripassagerare i fartygs barlastvatten. Den observerades första gången i Europa 1979, då i Skottland. Fyra år senare, 1985, fanns den vid tyska kusten i Östersjön och sedan dess har den intagit hela Östersjön, Ålands hav och Bottniska viken.

2013 påträffade Husös forskare havsborstmask på sammanlagt 36 av 39 ställen som undersöktes på hela Åland.

Den upp till 12 centimeter långa nykomlingen hålls under noga uppsikt av forskare kring hela Östersjön.

Masken finns i miljöer som har bräckt vatten och ler- eller sandbotten där den kan gräva sina 10–40 centimeter djupa gångar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!