DELA
Foto: <07_Bildrubrik>GÖR NYTTA När alger sjunker till havsbottnen tas de om hand av bland annat havsborstmaskar. Bilden är från Aquarium Gdynia i Polen.

Bottendjuren hjälper havet bli friskare

Havsborstmaskar och andra bottendjur är ovärderliga för Östersjöns återhämtning.

– När bottendjuren syresätter havsbottnen binds fosfor som annars göder blågrönalgerna, säger professor Alf Norkko.
Alf Norkko arbetar vid Tvärminne zoologiska station. Han har tillsammans med sitt forskarteam nyligen presenterat en studie som tydligt visar att det finns en strimma hopp för Östersjön som i dag är i dåligt skick.

– Östersjöns problem är de stora mängderna näringsämnen som när vädret är lugnt och varmt orsakar algblomningar, konstaterar han.

Studien visar hur det ser ut på botten i Östersjöns alla bassänger. Bottendöden är förfärande stor, visar kartläggningen – av Östersjöns totala bottenyta på cirka 387 000 kvadratkilometer lider mellan 60 000 och 80 000 kvadratkilometer av syrebrist.

Det hoppingivande är att forskarna nu har kunnat visa att de djur som lever på Östersjöns botten spelar en mycket viktig roll för omsättningen av organiskt material.

– När alger blommat sjunker de till bottnen. Om det då finns djur på bottnen, till exempel havsborstmaskar, tar de hand om materialet och syresätter samtidigt bottnen så fort syrenivåerna är tillräckligt bra för att djuren ska kunna leva där. De fungerar ungefär som maskarna i en kompost.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!