DELA
Foto: Stefan Öhberg
Den framtida kryssningstrafiken bör innebära att fler Östersjöorter får besök av passagerarrederierna, menar en grupp sjöfartsforskare i Åbo.

Ny forskning efterlyser nya affärsmodeller från rederierna

Passagerarrederierna behöver se över sin affärsmodell i grunden och ha ett bredare och mer flexibelt erbjudande än i dag. Det menar en forskargrupp vid Åbo Akademi som djupdykt i rederiverksamheten under pandemin.