DELA
Foto: Ida K Jansson

Ny åländsk fiskelag ska främja turismen

Fisketurismen ska få ett lyft genom ett förslag till ny fiskeregleringslag.
Det välkomnas av såväl Visit Åland som lagtingets opposition.