DELA
Foto: Diana Stenberg

Nu ska vargen skjutas

Landskapsregeringen har gett Hammarlands jaktvårdsförening i uppdrag att skjuta den varg som rivit får i nejden. Uppdraget gäller fram tills den 17 oktober.
Området omfattar Bodaby

– Jag måste påpeka att det absolut inte är en fri jakt. Vi har dragit upp regler för detta, säger minister Camilla Gunell som poängterar att det inte var ett oproblematiskt beslut.

– Vi har diskuterat det grundligt. Vi ser en stor risk att skadesituationen fortsätter om man inte stoppar den. Vargen tenderar att återvända till platser där de gjort såna attacker.

Lagstiftningen om skyddsjakt träder ikraft nästa veckas torsdag och då kan även det speciella tillståndet utvidgas.

– Vi kan vid behov bygga ut området om Boda inte är tillräckligt.