DELA

Nu bekräftat: allvarlig och högpatogen variant av fågelinfluensa

Landskapsregeringen kan nu bekräfta att den fågelinfluensa som råder på Lågskär är av en högpatogen variant. Det var dödsorsaken för de två ejderfåglarna som påträffats på Lågskär den 15 juni. Man rekommenderar nu att tamfåglar matas under tak.

”Att viruset är högpatogent betyder att dödligheten är betydligt högre än den lågpatogena varianten. Smittan kan spridas lätt mellan fåglar. Den som håller fåglar uppmanas att hålla god hygien kring deras utfodrings- och vattenplatser”, skriver man i ett utskick.

Viruset kan spridas både direkt och indirekt. Den direkta smittvägen går direkt från smittade vilda fåglar till tama fåglars mat- och vattenplatser, oftast via avföring. Indirekt smitta når tama fåglar via exempelvis människor, utrustning, foder eller vatten. Man kan bära viruset på händer, kläder eller skor och det är därför viktigt att vara extra noga med hygienen vid kontakt med tamfåglar.

Landskapsregeringen rekommenderar att tamfåglar matas och vattnas under tak.

– De vilda fåglarnas rörelser och interaktioner är svårt att kontrollera. De rör sig fritt och vi kan inte förhindra att de smittar varandra. Men vi kan skydda de fåglar som vi håller som husdjur, säger veterinär Maria Borgström vid Ålands landskapsregering.

Om smittan påträffas i en besättning av hållna fåglar måste myndigheterna utföra saneringsåtgärder. Det kan ge stora ekonomiska och emotionella konsekvenser för den enskilda.